Rys historyczny

Fabryka Firanek i Koronek HAFT SA jest spadkobierczynią ponad 130 - letniej tradycji kaliskiego przemysłu tkanin haftowanych, koronkowych i tiulowych. Jej początek wiąże się z fabrykami Majznera oraz Praszkera i Okanowskiego uruchomionymi w latach 1878 - 79. Duże powodzenie wytwarzanych w Kaliszu tkanin u rodzimych klientów, a także bardzo chłonny rynek rosyjski spowodowały, że w latach 1895 - 1918 w 53 miejscowych zakładach tej branży pracował co piąty kaliszanin, a na 774 maszynach powstawało ok. 95% krajowej produkcji “zwiewnych” materiałów.

Niestety, czas prosperity przerwały dramatyczne dla miasta i jego mieszkańców wydarzenia I wojny światowej. W okresie międzywojennym uruchomiono wprawdzie kilkanaście fabryk z 40 maszynami łącznie, tym niemniej ogólny zastój w przemyśle włókienniczym okazał być dla Kalisza bardzo dotkliwy. Warto zaznaczyć, że - mimo kryzysu - w 1928 roku sprowadzono do miasta pierwsze maszyny firankowe, a nieco wcześniej maszyny tiulowe. W sumie, tuż przed wybuchem II wojny światowej w trzech kaliskich zakładach, z których najważniejszą była "Pierwsza Kaliska Fabryka Tiulu, Firanek i Koronek '" A. Flakowicz i S - ka, tiul wytwarzano na 24 maszynach, zaś firanki na siedmiu.

Po wyzwoleniu powstały w Kaliszu dwa odrębne zakłady przejęta pod zarząd państwowy firma A. Flakowicza i S - k  i oraz '"Zjednoczona Fabryka Koronek Klockowych". Ostatecznie, po kilku reorganizacjach i zmianach nazw, od 1947 roku obie firmy utworzyły jeden "organizm"  i od 1950 roku zaczęły się posługiwać nazwą '"Kaliskie Fabryki Tiulu, Firanek i Koronek". Lata 60. i 70. upłynęły pod znakiem inwestycji: kupowano z zagranicy coraz lepsze maszyny, rozbudowano hale i wydziały zakładu, który w 1973 roku ponownie został przemianowany - tym razem na Fabrykę Wyrobów Ażurowych HAFT.

8.jpg

Dwa lata później firma skupiła się na dwóch głównych technologiach: wyrobów haftowanych oraz firanek raszlowych (wypukłych i płaskich). Pełną zdolność produkcyjną wysoce specjalistycznych maszyn raszlowych osiągnięto pod koniec 1978 roku.
Plac haftu.JPG

Lata 80-te. zaznaczyły się w "Hafcie" doskonaleniem asortymentu wyrobów haftowanych. Zanim doszło do własnościowego przekształcenia firmy, uruchomiono nowoczesne komputerowe centrum wzorcujące. Udało się także uzupełnić park maszynowy, m.in. o niemieckie maszyny firankarskie - żakardowe. W dniu 31 grudnia 1991 roku Fabryka Wyrobów Ażurowych  HAFT została jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, i pod zmienianą nazwą na Fabryka Firanek i Koronek HAFT SA weszła w nowy okres rozwoju polegający na całkowitej modernizacji parku maszynowego.

Pod koniec 1999 roku firma została prywatyzowana i obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WISTIL. Zaufanie u kontrahentów w kraju i za granicą, wysoka jakość wciąż doskonalonej produkcji, solidne kontrakty i kontakty z różnymi partnerami świadczą o tym, ż HAFT SA naprawdę potrafi dbać o swoje pozycję i dobre imię.

Trochę o historii w Życiu Kalisza  

 

 

Galeria zdjęć archiwalnych
Ostatnie zdjęcia z history
sklep internetowykatalogi wysy�kowekatalogi reklamowesklepy firmowePorady dla kupuj�cych